08-52016945

  • Snickeriet / Våra produkter

  • Snickeriet är utrustat med avancerade maskiner, och i kombination med personalens gedigna kunskaper, förverkligar vi tillsammans med kunden idéer om hur produkten ska se ut.

  • Våra produkter tillverkas alltid av råmaterial av högsta kvalitet. Vivågar nog påstå att uttrycket ”allt är möjligt "

  • Vi för alltid en dialog med våra kunder när de beställer enprodukt eftersom det är viktigt att produkten blir enligt kundensönskemål. Självklart ger vi förslag på idéer om kunden så önskar.

  • Trappan är ofta centralt placerad och kan göras på många olikasätt. I valet av trappa är det viktigt att ta reda på utrymmet ochstilen i övrig inredning